sipkadole
biodiesel

Biodizel, poznat i pod nazivom FAME (metilni esteri masnih kiselina), spada u skupinu goriva koja se dobivaju iz obnovljivih izvora, posebice poljoprivrednih kultura, a koja se upotrebljava u dizelskim motorima. Uporaba ekološkoga goriva FAME pridonosi smanjenju ispuštanja CO2 u atmosferu.

Obično se proizvodi primjenom kemijskog postupka transesterifikacije biljnih ulja. Završni proizvod tvrtke Biodizel Vukovar dobiva se od čistog ulja uljane repice i proizvod se naziva metilni ester repičinoga ulja (RME).

Naš je glavni proizvod sukladan s normom EN 14214:2012+A1:2014 i zadovoljava uvjete održivosti standarda ISCC EU.

Biodizel kao motorno biogorivo koje se koristi u dizelskim motorima ima izvrsna svojstva mazivosti. Budući da se proizvodi uporabom obnovljivih izvora energije, u potpunosti je biološki razgradivo i netoksično te doprinosi smanjenju emisije CO2 i ne sadržava sumpor.

PREDNOSTI BIODIZELA

  • Niža cijena
  • Njegovim izgaranjem ne nastaje čađa
  • Uklanja ostatke ugljika iz mineralnog dizela i povećava njegovu učinkovitost
  • Produžuje životni vijek motora radi poboljšane mazivosti
quality specification fame s bdv

Specifikacija kvalitete biodizela Lj Biodizel Vukovar

quality specification fame w bdv

Specifikacija kvalitete biodizela Z Biodizel Vukovar

tvorba webov