sipkadole

Glavna svrha održivosti je usklađivanje gospodarskog razvoja sa zaštitom okoliša. Tvrtka Biodizel Vukovar trudi se posebice održati uravnoteženost između ovih dvaju čimbenika.

Biodizel predstavlja alternativno biogorivo koje se dobiva iz obnovljivih izvora, a čijom se uporabom smanjuje ispuštanje stakleničkih plinova i štiti okoliš.

Naš je biodizel sukladan sa zahtjevima Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (direktiva poznata pod nazivom Direktiva o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora). 

Istodobno naš proizvodni postupak zadovoljava u potpunosti sve stroge kriterije Europskog sustava certificiranja održivosti – ISCC EU.

Trenutne vrijednosti ispuštanja stakleničkih plinova tijekom proizvodnoga postupka našeg biodizela su samo 52gCO2eq/MJ što predstavlja smanjenje ispuštanja stakleničkih plinova od preko 38 % u usporedbi s proizvodnim postupkom fosilnoga goriva.

iscc eu biodvu

ISCC EU certificate Biodizel Vukovar

iso 9001

ISO 9001 certificate Biodizel Vukovar

tvorba webov