sipkadole

Prerađeno ulje uljane repice - degumirano: sa smanjenim udjelom slobodnih masnih kiselina i fosfora dobiveno korištenjem kemijskih i fizičkih postupaka prerade.

Korišteno jestivo ulje (UCO) - korišteno jestivo biljno ulje, koje je proizvedeno kao kuhinjski otpad iz restorana, ugostiteljskih objekata i kućanstava. Može se koristiti kao sirovina za proizvodnju biodizela na bazi otpada, poznatijeg kao UCOME.

Quality specification of degummed rapeseed oil ENG

Quality specification of degummed rapeseed oil

Quality specification of used cooking oil UCO ENG

Quality specification of used cooking oil (UCO)

tvorba webov